Syndyk licencjonowany Andrzej Dębicki
nr licencji - 525
   
 
News & Updates

Strona Główna

Andrzej Dębicki - Syndyk licencjonowany. Licencja nr 525 - uprawnia do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy zgodnie z przepisami ustawy "Prawo Upadłościowe"

 
 
Copyright (c)2013 Syndyk licencjonowany Andrzej Dębicki